Søke læreplass 2021 Publisert: 13.01.2020 16:42

Det er nå mulig å søke læreplasser hos IFOS.

 Fyll ut dette skjemaet

Sammen med søknadsskjemaet må du legge ved 

  • Søknad
  • CV
  • Karakterutskrifter
  • Eventuelle attester

Har du litt høyt fravær og du er redd bedriftene vil reagere på det. Da er det et tips å skrive hvorfor du har det fraværet du har..

Alt dette må du sende til oss på e-post til ifos@ifos.no