Om oss

Om oss

IFOS startet sin virksomhet i 1992 med hovedformål å skaffe teknologibedriftene kompetent arbeidskraft. Siden 2006 har IFOS blitt drevet som et rent opplæringskontor med formidling og oppfølging av lærlinger. i 2009 ble Opplæringskontoret Tre- og Møbel innlemmet i IFOS. Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlinger. Opplæringen kan foregå i en eller flere av medlemsbedriftene.

IFOS formidler i hovedsak fra utdanningsprogrammene som står i listen under, men vi formidler også læreplasser fra andre utdanningsprogram. Vil du vite hvilke, er det bare å ta kontakt eller se vår nye Brosjyre

 

Formålet til IFOS kan kort beskrives på følgende måte:

 • Tegner lærekontrakter og ordner all kontakt med Vestland fylkeskommune
 • Bistår bedrifter i prosessen med å bli godkjent lærebedrift
 • Bistår lærlinger som mangler teoretisk kompetanse så de kan få disse bestått og kvalifisert for oppmelding til fagprøve.
 • Bistår bedriftene til å:
  • Utarbeiding av interne planer for opplæring iht. lovverket
  • Dokumentere at lærlingen får opplæring i alle kompetansemål i læreplanen for faget
  • Fremskaffe teoretisk læremateriell relatert til lærefaget.
  • Formidle kontakt med støttetjenester som PPT, OT, Lærlingombud og Mobbeombud, dersom det skulle være aktuelt.
  • Gjennomføre kurs for lærlinger, faddere, instruktører og faglige ledere.
  • Gjennomføre og dokumentere 1/2-års vurdering
  • Gjennomføre lærlingsamtaler og dokumentere innholdet i samtalene
  • Gjennomføre minifagprøver som forberedelse til den avsluttende fagprøve i faget
  • Melder lærlinger opp til fagprøven
 • Markedsfører lærebedrift og lærefag fagene gjennom sosiale medier, hjemmeside, på skolebesøk og på yrkesmesser.
 • Hjelper medlemsbedrifter som ønsker at deres ufaglærte ansatte skal få mulighet til å få fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

Vi er bedriftens ressurssenter innenfor fagopplæring.

 • Det er kreves ingen medlemskontingent for å være medlem av IFOS.
 • IFOS driftes av lærlingtilskuddet. 
 • Overskytende tilskuddet fordeles til aktive medlemsbedrifter etter opplæringskontorets vedtekter.

Ønsker du mer informasjon om hva IFOS, ta kontakt med:

Daglig leder 

Sigbjørn Tarberg, E-post: sigbjorn@ifos.no Mobil: +47 473 66 807    


Opplæringskonsulent

Ranveig Nordvik Toftevåg, E-post: rnordvik@ifos.no Mobil: +47 900 83 439

 

 IFOS holder til i Damsgårdsveien 225 på Laksevåg.

Følg oss på Facebook og på Instagram